2017-09-04

Zarządzenia dyrektora MCK e-Eureka - BP

2016:

1. 18.01. Nr 1/2016 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016
2. 18.01. Nr 2/2016 W sprawie wprowadzenia regulaminu Świetlic wiejskich
3. 22.03. Nr 3/2016 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2016
4. 31.03. Nr 4/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
5. 10.05. Nr 5/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
6. 30.06. Nr 6/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
7. 29.07. Nr 7/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
8. 31.08. Nr 8/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
9. 30.09. Nr 9/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
10. 31.10. Nr 10/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
11. 30.11. Nr 11/2016 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016

 

2017:

1. 02.01. Nr 1/2017 Zmieniające w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Świeszyno.
2. 18.01. Nr 2/2017 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017.
3. 31.01. Nr 3/2017 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017
4. 28.02. Nr 4/2017 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
5. 31.03. Nr 5/2017 W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
6. 25.04. Nr 6/2017 W sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy
7. 30.04. Nr 7/2017 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017
8. 31.05. Nr 8/2017 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017
9. 30.06. Nr 9/2017 W sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2017
10. 25.07. Nr 10/2017 W sprawie wdrożenia licencji programu księgowego

14. 09.11. Nr 14/2017 w sprawie ustalenia dnia 13 listopada 2017 r. dniem wolnym dla pracowników Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie

15. 21.11 Nr 15/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece w związku z rozwiązaniem umowy o pracę